X
 • Logo
 • Slogan

Điện thoại 0294 383 4994
Hotline: 0919333112

399.000
vnđ /Tháng
WEBSHOP THÀNH CÔNG

Thanh toán 1 năm miễn phí

tên miền quốc tế

 • Số lượng sản phẩm không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ 6G
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
 • Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 30 sản phẩm
 • Thiết kế banner lần đầu 3 banner
 • Bảo mật website SSL
 • Email theo tên miền riêng 10 email
 • Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
 • Phiên bản Mobile
 • Thanh toán online
 • Khuyến mãi khi đăng ký 2 năm Giảm 10%
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
299.000
vnđ /Tháng
WEBSHOP PHÁT TRIỂN

Thanh toán 1 năm miễn phí

tên miền quốc tế

 • Số lượng sản phẩm 1000
 • Dung lượng lưu trữ 4G
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
 • Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 20 sản phẩm
 • Thiết kế banner lần đầu 2 banner
 • Bảo mật website SSL
 • Email theo tên miền riêng 5 email
 • Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
 • Phiên bản Mobile
 • Thanh toán online
 • Khuyến mãi khi đăng ký 2 năm Giảm 10%
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
199.000
vnđ /Tháng
WEBSHOP CƠ BẢN

Thanh toán 1 năm miễn phí

tên miền quốc tế

 • Số lượng sản phẩm 500
 • Dung lượng lưu trữ 2G
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
 • Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 sản phẩm
 • Thiết kế banner lần đầu 1 banner
 • Bảo mật website SSL
 • Email theo tên miền riêng 3 email
 • Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
 • Phiên bản Mobile
 • Thanh toán online
 • Khuyến mãi khi đăng ký 2 năm Giảm 10%
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free