X
  • Logo
  • Slogan

Điện thoại 0294 383 4994
Hotline: 0919333112

CHI TIẾT BIỂU PHÍ .VN LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN
(CHƯA BAO GỒM VAT)
PHÍ DUY TRÌ TÊN MIỀN .VN GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ DUY TRÌ TÊN MIỀN .VN
(CHƯA BAO GỒM VAT)
.vn 200.000đ 80.000đ 350.000đ 120.000đ
.com.vn 200.000đ 90.000đ 250.000đ 90.000đ
.net.vn | .biz.vn 200.000đ 90.000đ 250.000đ 90.000đ
.name.vn 30.000đ 0đ 30.000đ 15.000đ
.edu.vn 120.000đ 40.000đ 150.000đ 40.000đ

.org.vn | .gov.vn | .pro.vn |

.info.vn | .int.vn | .health.vn |Tên miền địa giới hành chính | .ac.vn

120.000đ 80.000đ 150.000đ 50.000đ
.vn(1 kí tự) 200.000đ 150.000đ 40.000.000đ 2.000.000đ
.vn(2 kí tự) 200.000đ 150.000đ 10.000.000đ 1.000.000đ
Tên miền tiếng Việt Free 0đ 20.000đ 30.000đ