X
 • Logo
 • Slogan

Điện thoại 0294 383 4994
Hotline: 0919333112

Cheap #0

 • Dung lượng500 MB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTP1
 • MySQL1

14.300đ

Tháng

Đăng ký

Cheap #1

 • Dung lượng20GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTP10
 • MySQL2

27.600đ

Tháng

Đăng ký

Cheap #2

 • Dung lượngUnlimited
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTP50
 • MySQL5

65.600đ

Tháng

Đăng ký

Cheap #3

 • Dung lượngUnlimited
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTP100
 • MySQLUnlimited

170.100đ

Tháng

Đăng ký

BẢNG SO SÁNH DỊCH VỤ
Gói dịch vụCheap #0Cheap #1Cheap #2Cheap #3
Dung lượng500 MB20GBUnlimitedUnlimited
Băng thôngUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Địa chỉ Email5UnlimitedUnlimitedUnlimited
Tài khoản FTP11050100
MySQL125Unlimited
Sub domain
Addon Domain25Unlimited
Park Domain
PHP
SSL
HTTP/2
MSSQL Server
Dedicated IP
Backup Hàng tuần
Đăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng ký
THÔNG TIN DỊCH VỤ