X
 • Logo
 • Slogan

Điện thoại 0294 383 4994
Hotline: 0919333112

Dedicated Host #1

 • Dung lượng3GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL2
 • Park/ Addon DomainUnlimited /1
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

160.600đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Dedicated Host #2

 • Dung lượng5GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL4
 • Park/ Addon DomainUnlimited /2
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

265.100đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Dedicated Host #3

 • Dung lượng7GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL6
 • Park/ Addon DomainUnlimited /3
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

369.600đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Dedicated Host #4

 • Dung lượng9GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL8
 • Park/ Addon DomainUnlimited /4
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

474.100đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Dedicated Host #5

 • Dung lượng12GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL10
 • Park/ Addon DomainUnlimited /5
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

569.100đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Giá chưa gồm VAT

BẢNG SO SÁNH DỊCH VỤ
Gói dịch vụDedicated Host #1Dedicated Host #2Dedicated Host #3Dedicated Host #4Dedicated Host #5
Dung lượng3GB5GB7GB9GB12GB
Băng thôngUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Địa chỉ EmailUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Tài khoản FTPUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
MySQL246810
Sub domainFree
Addon Domain12345
Park DomainUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
PHP
SSLFreeFreeFreeFreeFree
HTTP/2
MSSQL Server
Dedicated IP11111
Backup Hàng tuần
Đăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng ký
THÔNG TIN DỊCH VỤ

Giới thiệu Hosting

Tương thích mọi trình duyệt khi dùng SSL.

Công nghệ lưu trữ SSD RAID 10 tốc độ tốt nhất.

Phù hợp triển khai hệ thống site vệ tinh khi SEO.

Thời gian phản hồi nhanh hơn khi lượng traffic cao.

Chạy trên 1 IP riêng, tách biệt với các Hosting khác.

Hỗ trợ nhiều IP khác Class C khi đăng ký nhiều Hosting.

 

Uy tín & chất lượng quốc tế

Siêu Tốc

Máy chủ sử dụng CPU thế hệ mới nhất của Intel và công nghệ lưu trữ SSD raid 10 nhanh và an toàn dữ liệu nhất.

Hoạt động 99.99%

Với đội ngũ giám sát 24/7 và công nghệ clustering đặc biệt giúp hệ thống luôn hoạt động liên tục.

Dễ dàng sử dụng

Control Panel Hiện Đại (Cung cấp hệ thống quản trị Cpanel tốt nhất thế giới giúp khách hàng không có kiến thức kỹ thuật vẫn khai thác dịch vụ hiệu quả).

Có bản quyền

Web LTS cam kết sử dụng Phần mềm có bản quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Bảo mật & an toàn

Bảo mật & An Toàn (Có hệ thống lưu trữ dữ liệu dự phòng được sao lưu tự động & tường lửa hạn chế tối đa tấn công từ bên trong và bên ngoài).

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

Dedicated Host #1

 • Dung lượng3GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL2
 • MSSQL Server1
 • Park/ Addon DomainUnlimited /1
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

189.100đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Dedicated Host #2

 • Dung lượng5GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL4
 • MSSQL Server2
 • Park/ Addon DomainUnlimited /2
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

293.600đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Dedicated Host #3

 • Dung lượng7GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL6
 • MSSQL Server3
 • Park/ Addon DomainUnlimited /3
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

398.100đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Dedicated Host #4

 • Dung lượng9GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL8
 • MSSQL Server4
 • Park/ Addon DomainUnlimited /4
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

502.600đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Dedicated Host #5

 • Dung lượng12GB
 • Băng thôngUnlimited
 • Tài khoản FTPUnlimited
 • MySQL10
 • MSSQL Server5
 • Park/ Addon DomainUnlimited /5
 • SSLFree
 • Dedicated IP1

597.600đ

Tháng

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
G 10% ĐK >=02 N
G 15% ĐK >=03 N
G 20% ĐK >=04 N
G 25% ĐK >=05 N

Đăng ký

Giá chưa gồm VAT

BẢNG SO SÁNH DỊCH VỤ
Gói dịch vụDedicated Host #1Dedicated Host #2Dedicated Host #3Dedicated Host #4Dedicated Host #5
Dung lượng3GB5GB7GB9GB12GB
Băng thôngUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Địa chỉ EmailUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Tài khoản FTPUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
MySQL246810
Sub domain
Addon Domain12345
Park DomainUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
PHP
SSLFreeFreeFreeFreeFree
HTTP/2
MSSQL Server12345
Dedicated IP11111
Backup Hàng tuần
Đăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng kýĐăng ký
THÔNG TIN DỊCH VỤ

Giới thiệu Hosting

Tương thích mọi trình duyệt khi dùng SSL.

Công nghệ lưu trữ SSD RAID 10 tốc độ tốt nhất.

Phù hợp triển khai hệ thống site vệ tinh khi SEO.

Thời gian phản hồi nhanh hơn khi lượng traffic cao.

Chạy trên 1 IP riêng, tách biệt với các Hosting khác.

Hỗ trợ nhiều IP khác Class C khi đăng ký nhiều Hosting.

 

Uy tín & chất lượng quốc tế

Siêu Tốc

Máy chủ sử dụng CPU thế hệ mới nhất của Intel và công nghệ lưu trữ SSD raid 10 nhanh và an toàn dữ liệu nhất.

Hoạt động 99.99%

Với đội ngũ giám sát 24/7 và công nghệ clustering đặc biệt giúp hệ thống luôn hoạt động liên tục.

Dễ dàng sử dụng

Control Panel Hiện Đại (Cung cấp hệ thống quản trị Cpanel tốt nhất thế giới giúp khách hàng không có kiến thức kỹ thuật vẫn khai thác dịch vụ hiệu quả).

Có bản quyền

Web LTS cam kết sử dụng Phần mềm có bản quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Bảo mật & an toàn

Bảo mật & An Toàn (Có hệ thống lưu trữ dữ liệu dự phòng được sao lưu tự động & tường lửa hạn chế tối đa tấn công từ bên trong và bên ngoài).

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.